Digitalisaatio puhuttaa ihmisiä kahvipöytien äärellä, kotisohvilla, junamatkalla, yritysten johtoryhmissä, luokkahuoneissa – arjessa ja vapaa-ajassa. Teknologian sijaan siinä on pohjimmiltaan kysymys palvelusta. Digitalisaatio on arvon luomista palveluiden avulla. Teknologian avulla voidaan tarjota erilaista ja uudenlaistakin palvelua käyttäjille. Erityisen voimakkaan, teolliseen vallankumoukseen verrattavan muutoshaasteen digitalisoitumisesta tekee kuitenkin sen yhteisvaikutus palvelullistumisen ja käyttäjälähtöisyyden kanssa. Palveluliiketoiminta osaamisalueena ja näkökulmana pureutuu näihin teemoihin eri elämänalueilla ja toimialoilla. Tämä artikkeli käsittelee sitä, miten palveluliiketoiminta kaataa organisatorisia, osastojen välisiä siiloja sekä haastaa kiinnittämään huomiota eri yksikkö- ja toimintorajojen sijaan siihen, mikä niitä yhdistää.  Continue reading ”Palveluliiketoiminta kaataa siiloja”

Mainokset