vaihtoehtojen-portaat

Vaihtoehtojen Suomi on toisin ajattelua ja toisin tekemistä edistävä kansallinen hanke, verkostojen verkosto.

Vaihtoehtojen Suomessa katsotaan kollektiivisesti peiliin. Samalla edesautetaan niitä toimijoita ja osaamisen verkostoja, joissa kukoistaa koko kansakuntaa eteenpäin vievä uusi aloitteellisuus sekä ajattelun ja tekemisen monimuotoisuus.

Vaihtoehtojen Suomi edistää Suomen menestystä. 

Liian usein tulevaisuus esitetään lähes vaihtoehdottomana, mahdollisuuksilta suljettuna näkymänä. Meidän tehtävänämme on auttaa rehellisessä, viisaassa ja monipuolisessa peiliin katsomisessa, toisin ajattelussa ja toisin tekemisessä, vaihtoehtojen löytämisessä, esille tuomisessa, keskusteluissa ja parhaisiin mahdollisuuksiin tarttumisessa.

TAPAHTUMAT

Päätapahtuma Vaihtoehtojen Suomi järjestetään vuonna 2017. Lisäksi suunnitteilla on osatapahtumia:  Vaihtoehtojen yritys, vaihtoehtojen sote, vaihtoehtojen kansalaisjärjestö, vaihtoehtojen kaupunki ja vaihtoehtojen hallinto. Järjestämme myös toimiala- tai ammattialakohtaisia tapahtumia.

Tapahtumat ovat fasilitoimiamme seminaarien ja työpajojen yhdistelmiä, niiden kesto vaihtelee puolesta päivästä useisiin päiviin.

SISÄLLÖNTUOTANTO

Vaihtoehtojen Suomi -blogi ja fb-areena tuovat esille toisin ajattelua ja toisin tekemistä. Lisäksi ohjelmassa on Vaihtoehtojen Suomi julkaisu vuoden 2017 päätteeksi.

KUMPPANIT

Kunkin osatapahtuman järjestäjä tulee automaattisesti kumppaniksi koko projektiin ja pääsee hyötymään eri näkökulmien törmäytyksestä tapahtumissa, blogissa ja fb-areenalla.

MENETELMÄT

Asiantuntijuus on muutoksessa. Enää asiantuntija ei ole henkilö, joka kertoo miten asiat ovat, ja muut kuuntelevat. Nykyään asiantuntemus ja ymmärrys kehittyy vuorovaikutuksessa verkostoissa, erilaisia näkökulmia ja osaamisia törmäyttäen sekä yhdessä oppien.

Siksi menetelmäksi on valittu yhteisöllisen suunnittelun (co-design) fasilitointi, sekä sisältöjen kuratointi ja keskusteluiden moderointi. Vaihtoehtojen Suomi synnytetään yhdessä.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy politiikkasuosituksia, toimenpidesuosituksia, strategioita, skenaarioita, suunnitelmia ja vaihtoehtoja konkretiaan vieviä jatkoprojekteja.

Yhtä tärkeitä kuin tulokset ovat fasilitoimamme tulevaisuuhenkiset keskustelut ja esimerkit toisin ajattelusta ja toisin tekemisestä. Panostamme myös visuaaliseen viestintään: näemme tärkeäksi ongelmien, haasteiden ja mahdollisuuksien visualisoinnin sosiaalisissa medioissa jaettaviksi kuviksi.

Projektia fasilitoi Alternative Futures.

Mainokset