Monet kuluttajat etsivät nyt uusia vaihtoehtoisia keinoja kuluttaa. Haluamme kulutuspäätöstemme liittyvän omaan arvomaailmaamme. Oma roolimme kuluttajina vaikuttaakin huomattavasti tulevaisuuden näkymiin. Esimerkiksi ympäristön suojeluun ja sen tukemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Kuluttajilta odotetaan tänä päivänä valveutuneisuutta ja kuluttamisen hillitsemistä. Kuluttamisen vähentäminen on jatkossakin tärkeää mutta myös hyviä vaihtoehtoja kuluttamiseen tarvitaan. Inhimillinen markkinatalous ja omatuntotalous ovat yksi näkyvä trendi juuri nyt. Yksi vastuullisemman kuluttamisen vaihtoehto on Belightful Design; suomalainen, ekologiseen muotoiluun erikoistunut yritys, jonka ensimmäinen markkinoille lanseerattava tuote on palkittu Perhoskeidas. Perhosia puutarhaan houkuttava Perhoskeidas tarjoaa uudenlaisen elämyksen sekä tarjoaa samalla mahdollisuuden tukea pienenevää perhoskantaa. Uniikki muotoilu ja käyttäjäkokemus yhdistyvät uudenlaiseksi ulkotilojen sisustustuotteeksi. Kokonaiskonsepti on kehitetty palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen ja seuraamalla sekä trendejä että heikkoja signaaleja.

Kuluttajan roolin lisäksi myös muotoilijan rooli on murroksessa. Palvelumuotoilun metodien hyödyntäminen mahdollistaa muotoilijan mukaan tulon ratkomaan mm. yhteiskunnallisia ongelmia. Perinteisestihän muotoilijalla on ollut kaksi vaihtoehtoa tehdä työtään perinteisen tuotemuotoilun parissa. Muotoilija voi toteuttaa oman malliston ja keskittyä myymään sitä sopiville jälleenmyyjille. Oma mallisto toteutetaan usein pienehkönä sarjana käsityöleimalla kotimaan markkinoista aloittaen. Muotoilija voi myös toteuttaa asiakastoimeksiantoja joko yrittäjänä tai työntekijänä. Muotoilijan roolin muuttuessa uudenlaiset lähestymiset konseptien luomisessa ja eri trendien hyödyntäminen on helpompi toteuttaa.

Hyvä konsepti kannattaa testauksen jälkeen myös kaupallistaa. Sisustusalan kuluttajatuotteita, joissa ekologisuus on isossa roolissa, ei ole vielä pyritty  kaupallistamaan startupmaailmasta tutulla tavalla ulkopuolista rahaa hakien pienellä perustajatiimillä. Miksi siis valita vaihtoehtoinen tie kaupallistaa uusi kuluttajabrändi? Alkupääoman tarve sekä kotimaan markkinoiden pieni koko kannusti löytämään uuden ja vaihtoehtoisen tavan tuotteistaa tuote ja pyrkiä markkinoille. Belightful Designia ei oman piensarjan luominen ja eteneminen perinteistä tietä houkuttanut. Strategiaksi valittiin startup-maailmasta tuttu ulkopuolisen rahoituksen hankinta ja skaalautuvuuden varmistaminen. Perhoskeitaan tiedettiin alusta asti olevat tietyn kohderyhmän kiinnostuksen kohde eikä Suomen markkinoilta löydy tarpeeksi kuluttajia kyseiseen kohderyhmään. Kansainvälisten markkinoiden tavoittelu oli siis ainoa keino edetä. Toki riskit ovat suuret, startupeista 90 % epäonnistuu tavoitteissaan mutta 10% onnistuu…kokeilemattahan ei ainakaan onnistu. Näin Belightful Design sai alkunsa.

Belightful Designin toteuttama markkinatutkimus ja trendit osoittivat vahvasti olemassa olevat mahdollisuudet kaupallisesti. Kansainvälisillä markkinoilla perhosia tuetaan ruokinnalla ja erilaisia ruokintalaitteita on tarjolla useita. Iso-Britannian markkinoilla jopa lepakoille  ja siileille on tarjolla tuotteistettua ruokaa, jota myydään puutarhaliikkeissä. Pelkästään lintujen ruokaa myydään Iso-Britanniassa n. 300 miljoonalla vuosittain. Lisäksi Perhosharrastajia on maailmalla kymmeniä miljoonia. Harrastus on nykyään yhä enemmän perhosten valokuvaamista, ei niiden keräämistä ja Perhoskeitaan avulla harrastajamäärien uskotaan kasvavan.

Arjen pienet elämykset tuottavat hyvinvointia. Belightful Designin tavoitteena on tuoda luonto lähemmäs ihmisten jokapäiväistä elämää. Viime aikaiset tutkimukset ovat vahvistaneet intuitiivistä ja kokemusperäistä näkemystämme, jonka mukaan luonto on ihmisille tärkeä voimavara. Sen lisäksi, että Perhoskeidas tuottaa elämyksiä käyttäjälleen se samalla tukee osaltaan perhosten elinolosuhteita. Kaupungistumisen myötä perhosetkin tarvitsevat tukea. Viimeisten 25 vuoden aikana Euroopan perhoskanta on vähentynyt 50 prosenttia. Osasyynä on muun muassa villiniittyjen häviäminen, pelkästään Iso-Britanniassa on 50-luvun jälkeen tuhottu 97% villiniityistä. Nyt jopa Lontoon keskustassa jätetään osia kaupungin puistoista luonnontilaan ja pyritään näin tukemaan luonnon monimuotoisuutta.  Pölyttäjistä ja niiden katoamisesta onkin alettu viime aikoina puhua, ja niiden arvostus kasvaa jatkuvasti. Maailmanlaajuisesti pölytyksen arvoksi on arvioitu  153 biljoonaa. Myös Valkoinen Talo on julkaissut Memorandumin pölyttäjien suojelemiseksi.

Näen, että eettisyys, läpinäkyvyys, ekologisuus, omatuntotalous ja vastuullisuus ovat vahvasti läsnä tulevaisuudessa. Kuluttajien arvomaailman sekä uudenlaisen vastuullisen yritystoiminnan yhdistäminen ovat tässä ja nyt. Toisaalta vaikuttavuuteen tähtäävä sijoittaminen (Impact Investment) on vasta heräämässä suomalaisessa sijoittajamaailmassa. Slushin myötä startupit ovat kuitenkin osin suotta saaneet kritiikkiä pinnallisista ja tarpeettomista ratkaisuistaan. Mukaan mahtuu monia hyvää tekeviä bisnesideoita ja vaikuttavuuteen pyrkimistä tulisi korostaa alkuvaiheen yrityksiä tukevissa organisaatioissa sekä kiihdytysohjelmissa. Tulevaisuudessa sijoittajatkin tulevat entistä enemmän arvostamaan vaikuttavuuteen ja hyvän tekemisen  pyrkiviä vaihtoehtoja peli- ja tech- sijoittamisen rinnalle. Näen, että green tech & creen care-konsepteja tullaan maailmalla kaupallistamaan ennätyksellistä vauhtia lähivuosina.

Juuri nyt Suomi kaipaa uusia ajatuksia ja rohkeita avauksia. Kuluttajat tarvitsevat vaihtoehtoisia tapoja kuluttaa ja samalla tehdä hyvää, omatuntotalous on vahvassa nousussa. Muotoilijan toimenkuva laajenee ja mahdollistaa vaikuttavuuteen pyrkivät toteutukset tuote- ja palvelukokonaisuuksien luomisessa. Oma roolimme Belightful Designissa on rohkeasti seurata uudenlaisia polkuja ja toivottavasti pystymme tulevaisuudessa omalla esimerkillämme kannustamaan muita vaihtoehtoisten polkujen valitsemiseen.

Teksti Miia Liesegang ja kuva Ulla Saajos

Mainokset